Föremål

kolprov

samlat prov.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
  • kolprov
  • Kol
Kategori Arkeologisk samling
Material Träkol
Storlek Vikt 20 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder
Föremålsnummer 16816_HST
Andra nummer FID: 16816
Förvärvsnummer 32398
Fyndplats Plats: Ödehoburga, Fornlämning: L1977:2311, Fastighet: Ödehoburga 1:21, Socken: Fårö socken, Kommun: Gotland kommun, Landskap: Gotland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Utfyllnadslager: 1/70