Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hillebard Tyskland

Oval klinga med jämnbreda mötande skär spetsig ås. Yxblad med konkav eggsida och flikiga långsidor. Hake svagt nedåtböjd med en stämpel i form av inslagen hammare. Haken har en liten uppåtböjd flik vid basen. Holk, L: ca 85 mm, övergående i två skenor L: 280 mm, fästade med tre nitar var. Skaft av trä runt med spår av korsvis lindade läderremmar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 1925 mm
  • Bredd 185 mm
  • Längd 355 mm (ståldel)
  • Vikt 1660 g
Antal 1
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare
Föremålsnummer 5940_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5484
Litteratur
  • Förteckning öfver Enskilda Museum. Kirsteinska Huset, Clara Strandgata 6, 1 trappa upp., Soldin
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)