Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Maja Fischerström, f. Adelsköld.

Ett visitkort från Maja Fischerström, f. Adelsköld, daterat 1930. Handskrift "......".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1930
Tidigare ägare Fischerström, f. Adelsköld, Maja
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.281._HWY