Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Benskydd samhörande med 9608-9617

Lång tassett/taska med knäbuckla bestående av 23 delar. De 19 lamellerna ovanför knäbucklan har en profilerad vågformig och spetsig överkant som markeras av dekorativa, förgyllda nitar samt tre längsgående mejslade linjer. De två lamellerna nedanför knäbucklan med motsvarande dekor i nederkant. Ytter och innerkanter med inåt omvikt, rundsmidd kant med mejslad repdekor. Rörlig knäled bestående av knäbuckla samt fyra ovanförliggande och tre nedanför liggande lameller, nitade vid varandra i ytter- och innerkant. Knäbucklans vinge med inåt omvikt, rundsmidd kant med mejslad repdekor. Innanför denna tätt sittande förgyllda dekorativa nitar. Därefter tre mejslade parallella linjer. Mitt på musslan en ring av 12 förgyllda nitar, varav två har fäst knäledsremmen. Från cirkeln till knäbucklans mitt en 130 mm lång, i ändarna avsmalnande, driven vulst med mejslad repdekor. Mitt fram på knäbucklan en lodrätt vulst med mejslad repdekor i ett nedsänkt mandelformat parti. Nedersta lamellen uppdragen i en spets mitt fram, ovanför denna en sju-bladiga, förgylld, driven blomma med huggna strålar. Knäledens översta lamell är något större och dekorerad med motsvarande blomma. Knäledsdelen är avtagbar. Dess översta lamell är försedd med hål som på lårdelens nedersta lamell motsvaras av nitar, varav den inre är vridbar. Lårdelens nedersta lamell har en inåt omvikt, rundsmidd nederkant med mejslad repdekor. Den översta lamellen är försedd med två hål som tappas in bukskenans nitar och låses med hake. Haken har varit försedd med en nu saknad skruv för att säkra att den inte glider ur låsläge. Lårdelens lameller är i ytterkant nitade direkt i varandra i avlånga hål, för ökad rörlighet. På insidan, mitt fram sitter lamellerna delvis samman på ursprungligt läder och längs innerkanten är numera lamellerna också nitade direkt i varandra. Lamellernas innerkanter har ursprungligen nitats i läder för att öka rörligheten. I ytterkanten nitrad för läder som ett dekorativt band kan fästas i. Lamellernas nederkant är vågformig av materialbesparande skäl. Dekoren överensstämmer med övriga rustningsdelar

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Benskydd
Kategori Benpansar
Material Stål, Läder
Storlek Vikt 2200 g, Längd 580 mm, Bredd 310 mm
Teknik Smide, svärtning, Förgyllning, mejslad, Nitad, drivning, filning
Antal 1
Datering 1600 – 1650 (Datering utifrån stilistisk och hantverksmässig bedömning. )
Tidsperiod 1600-tal
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Ägare: Lamm, Carl Robert, Ägare: Marcus, H, Ägare: Piper, Carl Edvard Vilhelm, Ägare: Sundborg, Sigrid
Föremålsnummer 9617_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 22:82:k