Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavaljersvärja, Frankrike

Fäste av förgylld slät mässing med graverad och punsad ornering. Knapp hög, i form av åttsidig urna med insvängd överdel avslutad med rundad nitknapp. Handbygel platt med något breddat mittparti, överdelen intappad i knappens nederdel, bakre parerstången som en förlängning av handbygelns nederdel och med skivformig ytterände. Fingerbyglar tämligen låga, rundat böjda. Parerplåt oval, svagt skålformig. Ornering bestående av tunnt tecknade bladrosetter och smala kantbårder bildade av små bågar mellan punkter. På parerplåtens insida två ovala, tämligen breda bårder bestående av ränder omslingrade av enbladranka och kantade med små bågornament, under krysset en oval förstärkningsplatta med sparsam kantornering av bladornament och små bågar mellan punkter. Klinga rak, treeggad, s k stukatklinga. Starka delen med etsad och förgylld ornering mot blånerad botten. De förgyllda ornamenten bestående av ett rutmönster vid basen, härovanför fyra från varandra skilda rankornament. Överlämnad till svenska staten enligt testamentariskt förordnande av framlidna fröken Anna Emilia Ädelgren, Malmö. Ur friherre Carl Axel Emanuel Reuterholms kvarlåtenskap (1803-1864) enligt fröken Anna Ädelgren.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Mässing, Stål
Storlek Längd 858 mm (klinga), Bredd 16 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, Blånering, Etsning
Antal 1
Datering 1800 (1800 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Carl Axel Emanuel, Givare: Ädelgren, Anna Emilia
Föremålsnummer 12889_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 31:61:a