Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavaljersvärja, Frankrike

Fäste av förgylld slät mässing med graverad och punsad ornering. Knapp hög, i form av åttsidig urna med insvängd överdel avslutad med rundad nitknapp. Handbygel platt med något breddat mittparti, överdelen intappad i knappens nederdel, bakre parerstången som en förlängning av handbygelns nederdel och med skivformig ytterände. Fingerbyglar tämligen låga, rundat böjda. Parerplåt oval, svagt skålformig. Ornering bestående av tunnt tecknade bladrosetter och smala kantbårder bildade av små bågar mellan punkter. På parerplåtens insida två ovala, tämligen breda bårder bestående av ränder omslingrade av enbladranka och kantade med små bågornament, under krysset en oval förstärkningsplatta med sparsam kantornering av bladornament och små bågar mellan punkter. Klinga rak, treeggad, s k stukatklinga. Starka delen med etsad och förgylld ornering mot blånerad botten. De förgyllda ornamenten bestående av ett rutmönster vid basen, härovanför fyra från varandra skilda rankornament. Överlämnad till svenska staten enligt testamentariskt förordnande av framlidna fröken Anna Emilia Ädelgren, Malmö. Ur friherre Carl Axel Emanuel Reuterholms kvarlåtenskap (1803-1864) enligt fröken Anna Ädelgren.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
 • Mässing
 • Stål
Storlek
 • Längd 1014 mm
 • Bredd 105 mm
 • Längd 858 mm (klinga)
 • Bredd 16 mm (klinga)
 • Vikt 420 g
Teknik
 • Förgyllning
 • Blånering
 • Etsning
Antal
1
Datering
1800

1800 cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer
12889_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 31:61:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 230
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 230
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 230
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 230
Relaterat föremål