Föremål

Grab-Schrifft so bey der...Fr. Gräffin Fr. Anna Margareta von Haugwitz...des Herrn...Carl Gustav Wrangels Gemahlin beerdigung aufgerichtet ward den 11 Maij 1673

Tryckta ark, ej falsade och häftade.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Datering 1673
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Haugwitz, Anna Margareta von
Föremålsnummer 111096_SKOBOK