Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fyrkantfil, dubbelgradigt huggen på alla fyra sidorna.

Utsmidd fyrsidig tånge. Stämpel: "NB".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Fil
Kategori Övriga verktyg
Material Stål
Storlek Längd 361 mm, Tjocklek 17 mm
Teknik huggen
Antal 1
Inskription Signatur/Påskrift: NB
Föremålsnummer 5345_SKO