Föremål

Hallwylska museet

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1928
Föremålsnummer LXIII:I:O.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Hallwylska Museet.
Text
Stadgar för det Hallwylska Museet, donerat till Svenska Staten enligt gåvobrev den 20 December 1920 av greve Walther von Hall-wyl och grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe. Stockholm, Centraltryckeriet 1928. 6 sid. 1 vol. 4:0. [Stadgarna ha ändrats enl. Kungl. bref 13 november 1953]. Band (helt skinn-). Som I: I. h. a. 47. Sidtitel i svart tryck: stadgar för hallwylska MUSEET.