Föremål

Hallwylska museet

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1928
Föremålsnummer
LXIII:I:O.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Hallwylska Museet.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Stadgar för det Hallwylska Museet, donerat till Svenska Staten enligt gåvobrev den 20 December 1920 av greve Walther von Hall-wyl och grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe. Stockholm, Centraltryckeriet 1928. 6 sid. 1 vol. 4:0. [Stadgarna ha ändrats enl. Kungl. bref 13 november 1953]. Band (helt skinn-). Som I: I. h. a. 47. Sidtitel i svart tryck: stadgar för hallwylska MUSEET.