Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Justitierådinnan Carleson f. Arfwedson

Tre visitkort från Justitierådinnan Louise Carleson f. Arfwedson. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914
Tidigare ägare Carleson f. Arfwedson, Louise
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.151._HWY