Föremål

Éliane

M:me Augustus [pseud.] Craven. Deuxième édition. 1, 2. 1: [4], 305 s. 2: [4], 363 s. 2 vol. 8:0. Band (halvt skinn-).

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1882
Tillverkningsplats
Tillverkare Craven, f. La Ferronays, Pauline (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.e.06._HWY