Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Husorden Timsal Humajum, (Temt al e Homayoon), Kungliga Porträttets orden, Persien.

Ovalt miniatyrporträtt av shahen Nasr-ed-Din (1830-1898), bröstbild, fas, stora mustascher, svart-vit uniform, svart hatt med vit ägrett. Gouache på papper. Monterad under glas med fasad, fasetterad kant i fattning av på utsidan förgyllt silver. Rik, ursprungligen briljanterad fattning av på baksidan förgyllt silver, runt porträttet tre ringar, därnedanför rosett samt bladrankor. Ovanför porträttet blomsterrankor med fattning för en stor sten i mitten, krönt av den persiska kejsarkronan, fäst med scharner. På kronans baksida en nertill kluven bygel av förgyllt silver. Briljanterna enl. uppgift i inv. 1867 borttagna 1952 och sitter delvis på Vasaordens storkors, tilldelat överstekammarherre Nils Rudebeck (f. 1877), jfr nr 1831. Förlänad Oskar II 1889 gm f. ambassadören i Konstantinopel, Mirza Mohsin Khan, troligen med grönt band (jfr ink. Brev 3263:1962, Klietmann).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken, medaljong
Kategori Ordenstecken
Material Papper, Glas, Silver
Storlek Höjd 150 mm, Bredd 56 mm, Vikt 96 g
Teknik gouache, Fasettslipning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1889
Tillverkningsplats Iran
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige, Ägare: Oscar II av Sverige-Norge
Avbildad Nasr-ed-Din
Inskription Dekor: mansporträtt
Föremålsnummer 1598_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:130