Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från greve Sven August Fritz Löwen och grevinna Luise Löwen.

Sex visitkort från greve Seven August Fritz Löwen och grevinna Luise Löwen. Första kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortert är utan datum, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1923, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1922

1919 - 1922

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.581._HWY