Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hirschfängare.

Fäste av mörkt horn nedtill åttkantigt upptill snidat i form av ett turkhuvud med runda inläggningar av ljust ben och däremellan mässingsstift, nedtill ringformigt beslag 12 mm brett av mässing upptill knappformigt fäste (för tången) av mässing. Ut med den åttkantiga delen sex stycken längsgående tvinnade mässingstrådar. Klinga böjd eneggad utom vid det ca 130 mm långa spetspartiet, där tvåeggad. Brett ryggparti, utmed detta smal hålkäl samt utmed klingan i övrigt bred, grund hålkäl i vilken på båda sidor lika etsade ornament: närmast basen måne, turkhuvud, sol, stjärnor.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hirschfängare
Kategori Blankvapen
Material
 • Horn
 • Ben
 • Mässing
Storlek
 • Längd 594 mm
 • Bredd 36 mm
 • Längd 471 mm (klinga)
 • Bredd 36 mm (klinga)
 • Vikt 390 g
Teknik
 • Snideri
 • Inläggning
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription
 • Dekor: turkhuvud
 • Dekor: turkhuvud
Föremålsnummer 7418_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5223
Litteratur
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 12