Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från H. T. Benckert, f. d. Rådman.

Sju visitkort från H. T. Benckert, f. d. Rådman. Första kortet är utan datum. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 1918. Femte kortet daterat 1920. Sjätte kortet daterat 1920. Sjunde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Benckert, H. T.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.66._HWY