Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Material
Ben
Storlek
Vikt 5.1 g
Antal
1
Föremålsnummer
1361839_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 28
Osteologisk artbedömning
Sus (Svin)
Osteologisk benslagsbedömning
Cranium (Kranium)
Accessionsdatum
2019-08-28
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2017
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare