Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greven och Grevinnan Gilbert Hamilton.

Ett visitkort från Greven och Grevinnan Gilbert Hamilton, daterat 26.01.1914 samt sorgkant. Handskrift (nedanför namnet) "hafva äran lyckönska vördsamt och hjärtligen 26/1". Hjelmsäter. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914
Tidigare ägare Hamilton, Gilbert G D J W
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.363._HWY