Föremål

Anmärkningar öfwer Motala-Ströms-Stadnande, så ock, ... angående frostens och isens natur och werkan ... Stockholm, med egen bekostnad uplagde hos Joh. H. Werner, ... 1708

Pärm av marmorerat papper, rygg och hörn av sprängd kalv, rygg med guldtryckt dekor. Röd-brunstänktsnitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1700
  • 1708

1708 (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 95973_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium