Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Strykjärn

STRYKJÄRN med fyra lösa lod. Av järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt samt med handtag. Baktill en skjutbar lucka. Spolformigt handtag av trä mellan två uppstående platta skenor. Höjd: 10,8 cm. Längd: 12 cm, bredd: 7,3 cm, tjocklek: 3,3 cm. Lod: Av järn, tjockt, platt, i form som stykjärnet, i bakre ändan ett runt hål. Längd: 9-9,5 cm, bredd: 5,3-5,6 cm, tjocklek: 1,2-1,6 cm. Svensk tillverkning, sannolikt 1870-talet, Hällefors styckebruk, Lilla Mellösa socken, Södermanland. Överförd av Wilhelmina von Hallwyl 1916 från säteriet Ericslund, Södermanland, till Hallwylska huset, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Strykjärn
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Järn
Datering 1870 – 1879

1870-tal

Tillverkningsplats
Föremålsnummer IV:XVIII:Q.04._HWY