Föremål

Strykjärn

STRYKJÄRN med fyra lösa lod. Av järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt samt med handtag. Baktill en skjutbar lucka. Spolformigt handtag av trä mellan två uppstående platta skenor. Höjd: 10,8 cm. Längd: 12 cm, bredd: 7,3 cm, tjocklek: 3,3 cm. Lod: Av järn, tjockt, platt, i form som stykjärnet, i bakre ändan ett runt hål. Längd: 9-9,5 cm, bredd: 5,3-5,6 cm, tjocklek: 1,2-1,6 cm. Svensk tillverkning, sannolikt 1870-talet, Hällefors styckebruk, Lilla Mellösa socken, Södermanland. Överförd av Wilhelmina von Hallwyl 1916 från säteriet Ericslund, Södermanland, till Hallwylska huset, Stockholm.

Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Strykjärn
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material
Järn
Datering
1870 – 1879

1870-tal

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
IV:XVIII:Q.04._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
STRYKJÄRN med fyra lösa lod.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1937
Text
Af järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt samt med handtag; baktill en uppifrån skjutbar lucka, å hvars öfre kant en platt flik, från hvilken utgående en rundstafvig styrten (öfre ändan afbruten och saknas) samt löpande i en från handtaget utgående tunga; längs luckans nedre kant en pålagd skena; handtaget utgöres af två från järnets öfversida uppstående platta skenor, hvardera med starkt insvängd nederända och fäst medels en skruf med ögleformigt hufvud, mellan öfre ändarna en svarfvad träkafvel med spolformig midt och utsvällda ändar samt fäst på en genom kafveln gående ten med ändarna fastnitade i skenorna. Inuti järnets botten tre längdgående åsar. Å luckan upptill inslaget: Höjd: 10.8 cm. Längd: 12 cm.; bredd: 7.3 cm.; tjocklek: 3.3 cm. Lod: Af jäm, tjocka, platta, i form som strykjärnet, i bakre ändan ett rundt hål. Längd: 9—9.5 cm.; bredd: 5.3—5.6 cm.; tjocklek: 1.2—1.6 cm. Svensk tillverkning, sannolikt 1870-talet; Hällefors styckebruk, Lilla Mellösa socken, Södermanland.