Föremål

Guldstickade skor med slejf

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skor
Kategori Skor, 23. XXIII Barnen von Hallwyls kläder m. m.
Datering 1920 – 1929 (1920-tal)
Föremålsnummer S.XXIII:V:J.07._HWY