Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sadeltäcke, Portugal ca 1650. Blå sammet

Sadeltäcke av blå (numera blekt grön sammet) i fyra våder, kantat med guldfrans fodrat med gult siden och mellanliggande foder av tuskaftat rosa linne. Utmed mitten samt runt formsyningarna för sadelns bommar rullfrans med omväxlande naturfärgat silke och guldtråd. Utsidan av bakbommen och insidan av frambommen blå (ej blekt) Ca 260 mm från mittbården smala hål kantade med guldgaloner vid ändarna formade till klöverblad (hålen för stigläder). Gåva 1650 tillsammans med en blå bärstol till drottning Kristina från Johan IV Portugal, överlämnad av ambassadören José Ponto Pereira.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Sadeltäcke
Kategori
Sadeltillbehör
Material
  • Sammet
  • Guldtråd
Storlek
  • Längd 1060 mm
  • Bredd 2140 mm
Teknik
Frans
Antal
1
Datering
1650

1650 cirka

Tillverkare
Pereira, José Pinto (Förmedlare)
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
Färg: Blå
Föremålsnummer
6198_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 662
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 13 Sida: 77 Nr. i föreg. inv.: 113 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Twå st Sadell-Täcken af blått Sammet med Guld Frantsar omkring, i Sätet på hwardera med små Frantsar af Guld och Silcke besatte, samt håhlen för Steglädren omkring sydde med Gull i Silckes Galoner, underfordrade med gult Taft, desse Täcken äro giorde till den blå Senfften, som Hennes Maijstt Drottningen Christina bekommit af den Portugaliske Ambassadeuren, wärderade tillhopa för - 130:- i marg. Prot. 620. Rubrik: Eschabraqwer, Sadell- och Häste-Täcken Tid. inv. nr.: 4 Sida: 246 Nr. i föreg. inv.: 50
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 113 Sida: 60 Nr. i föreg. inv.: 112 Anmärkning: 113 överstruket
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Tid. inv. nr.: 112 Sida: 13 Nr. i föreg. inv.: 49
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 49
Typ
Äldre inventarium
Titel
Drottning Christinas
Datum
1855
Text
2 Sadeltäcken af blått sammet med guldfransar omkring, i sätena små fransar af guld i silfver samt vid hålen för stegläder i guld i silkesgaloner Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 620 Sida: 37 Nr. i föreg. inv.: 620
Typ
Äldre inventarium
Titel
Drottning Christinas
Datum
1840
Text
2 st Sadel Täcken af blått sammet med guldfransar omkring, i sätena små fransar af guld i silfver samt vid hålen för stegläder i guld i silkesgaloner.... Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 620 Sida: 45 Nr. i föreg. inv.: 620
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
2 st Sadel Täcken af blått Sammet med guld fransar omkring samt guld i silckes galoner, fordrade med gult Taft. Tid. inv. nr.: 620 Sida: 87 Nr. i föreg. inv.: 4 Sida i föreg.inv.: 620
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Två stycken Sadel Täcken af blått Sammet, med Guld Fransar omkring, i Sätet på hvardera med små Fransar af Gulc och Silke besatte, samt hålen för StegLäderne omkringsydde med Guld i Silkes Galoner, underfodrade med Gult Tafft. Desse Täcken äro gjorde till den blå Senften, som Hennes Majst Drottning Christinae bekommit af den Portugisiske Ambassadeuren Rubrik: Eschabraquer, Sadel och Häste Täcken Tid. inv. nr.: 620 Sida: 161 Nr. i föreg. inv.: 4
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sadeltäcke af blått sammet kantadt med guldfransar, i sätet små fransar i guld i silfver samt guld i silkesgaloner vid hålen för stiglädren. Tid. inv. nr.: 662 Nr. i föreg. inv.: 620
Typ
Äldre inventarium
Titel
Drottning Christinas
Datum
1850
Text
2ne Sadeltäcken af blått sammet med guldfransar omkring, i sätena små fransar af guld i silfver samt hålen för steglädren med guld i silkesgaloner, fodret af gult taft; Drottningen förärade af Portugisiske Ambassadören Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 620 Sida: 36 Nr. i föreg. inv.: 620