Föremål

Ila Insula ex Aebudarum majoribus una.. The Yle of Ila, being one of the biggest of the westerne Yles [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 6. Amsterdam, 1662]

[Auct Tim. Pont] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1654, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 406.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Pont, Timothy (Deltagare)
Föremålsnummer 110669_SKOBOK