Föremål

Vol-maeckte lavvver-crans, over het zegen-rijcke iaer van XVIC. negen en tvvintich. Waer in verhaelt vvorden alle de victorien die ons Godt de Heer ... verleent heeft, in't bysonder het inbrenghen van de Silvervloot, het winnen vanden Bosch, het vertreck des vyandts uyt de Velu. Hier by gevoecht een beslvyt over het voornoemde jaer, zijnde te gelijck een vermaninge tot danckbaerheyt ... voor het ... veroveren der stadt VVesel ... Tot Hardervvyck, by Nicolaes van VVieringen, anno MDCXXX.

Pergamentband. Rödstänkt snitt. Guldtr. titeletikett, huvud.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1630, 1600 (1630; 1600 (bandets tillverkning); 1630 (tryckår))
Tillverkningsplats Harderwijk
Tillverkare Wijnbergen, J (Författare), Wieringen, Nicolaes van (Förläggare)
Föremålsnummer 109009_SKOBOK