Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Urna med propp

I form av en amfora, nedåt svagt avsmalnande med indragen nederdel samt på utsvängd rund fot med kvadratisk fotplatta, skuldra tvärt indragen, hals smal, kälformig, kring mynningen en halvstavig list; på skuldrans kant två motsatta inåtböjda handtag. Dekor: I relief. Tillv.: Neale, Hanley.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Urna
Kategori Urnor och vaser, 45. XLV Ler- och stengods
Material Stengods (s.k. basalt-ware))
Storlek Diameter 2.9 cm (propp), Höjd 6.6 cm (propp), Längd 7.1 cm (fotplatta), Höjd 21.3 cm (utan propp)
Teknik Relief, Ornament
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tillverkningsplats England, Hanley
Tidigare ägare Säljare: Kahlert, Edouard
Inskription Signatur/Påskrift: På fotplattans undersida instämplat fabriksmärke
Fysiska egenskaper Färg: Svart
Föremålsnummer XLV:II:B.c.a.a.01._HWY