Föremål

Brev inkommande

1890:1 B - Brev inkommande: A-B Arfwedson, Alf. London Berner & Nielsen. London

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1890
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.149._HWY