Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Fastighetsaktiebolaget Riddaren. Hyresgäst: Herr C.J Johansson. Nr 24 A Gref Thuregatan. I magasinlokal. Stockholm den 2 juli 1903. 1.7.1903-1.10.1906 (1.10.1907). Bilaga: Hektograferad brevkopia från änkefru Johanna Kempe. 4 februari 1907.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.07._HWY