Upphov: Bonnevier, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Gårdlösafibulan

Armborstsfibula av silver med hög nålhållare och med krökt S-formad båge. Bågen avslutas vid foten med en liten rund skiva. Nedanför skivan är foten prydd med två skåror, annars är fibulan oornerad. På var sida om nålspiralen finns två "falska" spiraler. På fotens högra sida finns en runinskrift, "ek unwodz". Äldre runor. På fotens högra sida finns en runinskrift, "ek unwedH".

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Armborstfibula
  • Spänne
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Antal
1
Datering
400
Tidsperiod
Romersk järnålder
Inskription
  • Runor
  • Äldre futharken
Föremålsnummer
267741_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 2
  • Runsignum: Sk 41
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1955
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare