Föremål

Handteckningssamlingen. Blyertsteckningar. Porträttstudier.

Handteckningssamlingen. Blyertsteckningar. Landskapsbilder. Porträttstudier. Yngling, Bacchus, profil åt vänster.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Porträttstudier, Blyertsteckningar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.I.b.b.08._HWY