Föremål

Bikorn

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hatt
Kategori Hattar
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Rudbeck, Reinhold F W R:son, Ägare: Rudbeck, Reinhold H J
Föremålsnummer 10952_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 58:4:g