Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fäktmask för sabel (hugg-).

Skadad, ej komplett. Av stål med skydd för hjässan av läder och övre stoffering av uppstoppat läder. Skyddet för ansikte och huvudets sidor bestående av tre i sidled sammannitade stålplåtar, den i mitten med en nedtill nitad, smalare plåt (som hakskydd). Samtliga plåtar böjda efter huvudets form. Den i mitten med en större urtagning varöver ett pånitat ansiktsgaller av stålplåt med trettioen symmetriskt ordnade, kvadratiska hål (fem gånger fem jämte en rad av tre vertikalt ordnade hål vid vardera sidan, hålens sida ca 20 mm). Nedanför plåten med ansiktsgallret två horisontella rader, vardera med sju runda hål, ovanför gallret en ojämn, horisontell rad med åtta (synliga), runda, något mindre hål. På vardera sidan vid ansiktsgallrets överdel pånitat, ca 50 mm höga, vertikala fästanordningar av stål, båda med en flat förstärkningsring på mitten, anordningarna utgör på maskens insida fästen till gångjärn för ett nackskydd av stålplåt. Vid huvudskyddets övre del ett system av pånitade, böjda tenar av stål, (den mellersta böjd som en bakåtriktad, stor ögla), avsett som stödjande underlag för ett ovanför bygelsystemet liggande skydd av grovt (söndrigt), mörkbrunt läder, sammansatt av flera olika delar och (numera) endast fäst baktill. Vid vardera sidan av fäktmaskens nedre kant två smala urtagningar för fästande av remmar till numera förkomna hals- och bröstskydd. I urtagningen längst bort vid maskens högra sida en bevarad, kort rem med fyrsidig sölja av mässing och torne av stål. Nitade vid fäktmaskens båda sidokanter en ca 80 mm hög, rak bygel avsedd för fästande av ett förkommet nackband av samma bredd som bygelns höjd. I den högra bygeln en kort läderrem med sölja av stål, i den vänstra en hopknuten, smal läderrem. Utmed maskens insida upptill (för h jässan), kring nacken och runt ansiktet stoppade putor av brunt läder med mässingssöljor.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Fäktmask
Kategori Fäktning
Material
  • Stål
  • Läder
Antal 1
Föremålsnummer 6486_LRK
Andra nummer Nr 1867: 06:4972