Upphov: Kalmö, Ulf, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hillebard

Utdragen klinga med rombiskt tvärsnitt. Yxblad med konkav eggsida och ovanför och nedanför denna uppåt-inåtböjda flikar samt tre genombrutna nyckelhålsliknande ornament. Smal nedåtböjd hake med vid basen två flikar och ett ornament som de på yxbladet. Holk 95 mm lång av två skenor samt med tre stora nitar med välvda blomliknande huvuden. Holken nedtill avgränsad med ett 8 mm brett, slätt band av stål. Från holken två smala skenor 286 mm långa. Skaft av brunbetsat trä med fyrsidigt tvärsnitt med avfasade hörn.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2340 mm
  • Bredd 230 mm
  • Längd 680 mm (ståldel)
  • Vikt 2240 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 5953_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5492
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)