Föremål

värjklinga - Tyskland

Rak, tvåeggad. Slipad med sexsidigt tvärsnitt. Utan ornering. Tånge, l: 165 mm, med svagt böjd ytterände.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värjklinga
Kategori Värjor
Antal 1
Datering 1700 – 1799 (1700-tal)
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer 10978_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 06:4028