Föremål

Karl den stores historia ( Defekt, incipit: Här begynner Keyser Karli Magnus legend hworlunde han haffua liffuet her i werden)

Kuvertband av pergament

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1500 – 1599 (1500-tal)
Föremålsnummer 110197_SKOBOK