Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, yatagan

Fäste av silver med yttäckande ciselerad ornering i form av c-formade bågar, blommor och blad. Det från fästets nederdel över klingbasens rygg snett utskjutande, profilerade beslaget ornerat som fästet. Klinga av stål, rak, med dekor av inslaget silver, på utsidan längs ryggen bågbård och turkisk inskrift (se katalogkort) på insidan bård av små flikar längs ryggen och turkisk inskrift samt signering - Gjord av Muhammed 1183 för Mustafâ Aghâ i fortet i Teschna.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Sabel
Kategori
Sablar
Material
 • Silver
 • Stål
Storlek
 • Längd 642 mm
 • Längd 523 mm (klinga)
 • Bredd 42 mm
 • Vikt 570 g
 • Bredd 29 mm (klinga)
Teknik
 • Ciselering
 • Inslagning
Antal
1
Datering
1769 – 1770

1769-1770

Tillverkningsplats
Tillverkare
Muhammed, Muhammad (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: Gjord av Muhammed 1183 för Mustafa Agha i fortet Teshna
Föremålsnummer
7557_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4380:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 116
 • Islamic armourers and their works., Mayer, 1962
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 116
Relaterat föremål
Samhör med: 7558_LRK (Samhörande med nr 7558.)