Föremål

Den LI. penitentz Psalme, vdlagt oc beskreffuen vdi Böns vijs,.aff en merckelig person, vdi hans kaarss oc bedröffuelse. Oc nu vdset paa danske...aff Jacob Mattssön Kiöbernhaffn. Prentet i Kiöbenhaffn, aff Hans Stockelman. 1593

Band av vitt kalvskinn med rik blindtryckt och guldornerad dekor.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1595
Tillverkningsplats Köpenhamn
Föremålsnummer 110160_SKOBOK