Föremål

Gallovidiae Pars Media quae Deam et Cream fluvios interjacet. The Middle part of Galloway, whiche lyeth betweene the rivers Dee and Cree. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 6. Amsterdam, 1662]

[Auct. Timoth: Pont] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1654, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 378.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Pont, Timothy (Deltagare)
Föremålsnummer 110632_SKOBOK