Föremål

Namn - och datumstämpel

Mekanisk stämpel, bestående av ett rektangulärt stativ med stående ändstycken , insvängda från sidokanterna, längs mitten på vardera en vertikalt gående öppning; nedtill mellan ändstyckena på vardera sidan en tresidig slå; översidan utgöres av en hel skiva med i rät vinkel nedböjda sidokanter, som tillsammans med ändstyckena bilda en sarg för stämpeldynan; från skivans översida uppstiger en konisk stolpe med på skivan liggande stor rund fläns med tvärrefflad kant; på stolpen ett stycke ovanför flänsen ett tvärt hak. Över stolpen en på denna påträdd skjutbar rätvinklig gaffel med plan insida och rundad utsida samt med skänklarna gående utanpå stativets ändstycken och avslutade vardera i en rundad utvidgning. Mellan skänkeländarna och lagrad i dessa en axel av järn, löpande i ändstyckenas öppningar; på axeln, mellan stativets ändstycken, en rektangulär skiva, på vars undersida vid vardera ändan ett utsprång, genom vilka utsprång axeln är trädd. På skivans översida i relief en oval ram, vari vid övre kanten: WILH. H. KEMPE, vid den nedre: STOCKHOLM, inom ramen i dess längdriktning datum, månad och årtal, som omställas medelst fem på axeln vridbara skivor, i vilkas ytterkanter på de båda vid vardera ändan siffrorna, på den mittersta månadsnamnet, som är förkortat, i tre bokstäver; siffrorna vid den ena ändan ange årtalets två sista siffror de vid den motsatta datum. Skivorna stängas med en från den ena ändan av ramen skjutbar gaffel, som utdrages, då skivorna omställas. Gaffeln, som är försedd med fjäder, drager skivan med sig upp mot den på stativskivans undersida liggande stämpeldynan. Skivan välves under gåendet nerifrån och upp samt omvänt runt ett halvt varv genom två i stativets ena ändstycke sittande tappar, så att stämpeln uppåt vänder sig mot dynan, nedåt mot föremålet, som skall stämplas. Upptill i gaffelns mitt ett rakt uppstående handtag av trä, svarvat och brunbetsat, nedre delen starkt inknipen och svagt konisk, nederst en smal stav, nedanför denna en bred mässingsholk; övre ändan avslutad i en klotformig knopp. Inuti skaftet fjädern till gaffeln. Mellan gaffeln och skaftet en hake, varmed gaffeln kan spärras i två lägen, det första upptill, så att stämpeln ej trycker mot dynan, det andra nedtill, så att stämpeln kvarhålls där, medan siffror och månadsnamn skiftas. Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909.

Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Stämpel
Kategori
  • Tryckplåtar och stämplar
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Järn
  • Mässing
  • Trä
Storlek
  • Bredd 4.1 cm (stativ)
  • Längd 5.9 cm (stativ)
  • Höjd 6.7 cm (stativ)
  • Höjd 21.5 cm
Inskription
Signatur/Påskrift: På gaffelns insida upptill inslaget 18
Föremålsnummer
II:II:A.q.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
STÄMPEL (namn- och datumstämpel).
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Af mässing, med träskaft. Mekanisk. Bestående af ett rektangulärt stativ med stående ändstycken, insvängda från sidokanterna, längs midten å hvartdera en vertikalt gående öppning; nedtill mellan änd-styckena å hvardera sidan en tresidig slå; öfversidan utgöres af en hel skifva med i rät vinkel nedböjda sidokanter, som tillsammans med ändstyckena bilda en sarg för stämpeldynan; från skifvans öfversida uppstiger en konisk stolpe med på skifvan liggande stor rund fläns med tvärrefflad kant; å stolpen ett stycke ofvanför flänsen ett tvärt hak. Öfver stolpen en på denna påträdd skjutbar rätvinklig gaffel med plan insida och rundad utsida samt med skänklarna gående utanpå stativets ändstycken och afslutade hvardera i en rundad utvidgning. Mellan skänkeländarna och lagrad i dessa en axel af järn, löpande i ändstyckenas öppningar; å axeln, mellan stativets ändstycken, en rektangulär skifva, å hvars undersida vid hvardera ändan ett utsprång, genom hvilka utsprång axeln är trädd. Å skifvans öfversida i relief en oval ram, hvari vid öfre kanten: WILH. H. KEMPE, vid den nedre: STOCKHOLM, inom ramen i dess längdriktning datum, månad och årtal, som omställas medels fem på axeln vridbara skifvor, i hvilkas ytterkanter å de båda vid hvardera ändan siffrorna, å den midtersta månadsnamnet, som är förkortadt, i tre bokstäfver; siffrorna vid ena ändan ange årtalets två sista siffror, de vid den motsatta datum. Skifvorna stängas medels en från ena ändan af ramen skjutbar gaffel, som utdrages, då skifvorna omställas. Gaffeln, som är försedd med fjäder, drager skifvan med sig upp mot den å stativ-skifvans undersida liggande stämpeldynan. Skifvan hvälfves under gåendet nedifrån och upp samt omvändt rundt ett halft hvarf genom två i stativets ena ändstycke sittande tappar, så att stämpeln uppåt vänder sig mot dynan, nedåt mot föremålet, som skall stämplas. Upptill i gaffelns midt ett rakt uppstående handtag af trä, svarfvadt och brunbetsadt, nedre delen starkt inknipen och svagt konisk, nederst en smal staf, nedanför denna en bred mässingsholk; öfre ändan afslutad i en klotformig knopp. Inuti skaftet fjädern till gaffeln. Mellan gaffeln och skaftet en hake, hvarmed gaffeln kan spärras i två lägen, det första upptill, så att stämpeln ej trycker mot dynan, det andra nedtill, så att stämpeln kvarhålles där, medan siffror och månadsnamn skiftas. Å gaffelns insida upptill inslaget (orig. 1/2)i 18 Höjd: 21.5 cm. Stativ, höjd: 6^7 cm.; längd: 5.9 cm.; bredd: 4,1 cm. Tillhört inventarierna å WlLH. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.