Föremål

Kontrakt, Kopior, Fakturor, Rapporter

1904:5 C-R - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av fakturor: Järn Trä Trädestilleringsprodukter - Rapporter från: Brädgården Furudal Gruvorna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1904
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.282._HWY