Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Anders Roland, Arkitekt i Kungl. Överintendentsämbetet.

Tjugofyra visitkort från arkitekt Anders Roland. Första kortet är utan datum. Handskrift "Ett hjärtligt tack för de vackra blommorna och den stora uppmärksamheten på min födelsedag. Vördsamt tillgivne Anders Roland". Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Tredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1915. Femte kortet daterat 1916. Sjätte kortet daterat 1916. Sjunde kortet daterat 1917. Åttonde kortet daterat 1917. Nionde kortet daterat 1921. Står på kortet "Intendent i Kungl. Byggnadsstyrelsen". Tionde kortet daterat 1918. Elfte kortet daterat 1918. Tolfte kortet daterat 1919. Trettonde kortet daterat 1919. Fyortonde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Femtonde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Sextonde kortet daterat 1920. Sjuttonde kortet daterat 1920. Artonde kortet daterat 1921. Nittonde kortet daterat 1921, vikt i högra sidan. Tjugonde kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Tjujoförsta kortet daterat 1923, vikt i högra sidan. Tjugoandra kortet daterat 1924. Tjugotredje kortet daterat 1925. Tjugofjärde kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1925

1915 - 1925

Tidigare ägare Roland, Anders
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.712._HWY