Föremål

Skålformig rund askkopp av svärtat järn med kvinnomaskaroner i relief

Rund, skålformig askkopp på låg fotkant, med brätte med liggande lagerbekransade kvinnomaskaroner i relief, mellan dessa på vardera sidan ett genombrutet ornament med utåtvända volutformiga ändar. Mellan maskaronerna en rundstavig ten för askans avslående. Tillhört inventarierna i Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempes privata kontorsrum, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 ( nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 - 1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II 1884 - 31896, och Hamngatan 4, 1896 - 1909.

Storlek
  • 4.1
  • 4.5
  • 9.5
Inskription På bottnens undersida inslaget: F.L.V. samt numret 2216
Föremålsnummer II:I:B.a.01._HWY