Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Kapten Einar Christerson, vid Kungl. Svea artilleriregemente.

Fyra visitkort från Kapten Einar Christerson, vid Kungl. Svea artilleriregemente. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre vänstra hörnet) Engelbecktsgatan 31 a. Andra kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre vänstra hörnet) Fryxellsgatan 4 II. Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1920

1917 - 1920

Tidigare ägare Christerson, Einar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.170._HWY