Föremål

Hjärpform, 12 st.

HJÄRPFORMAR, tolv stycken av bleckplåt. Ovala, med något snett uppstående kant och indragen kupig botten, denna fäst vid kanten medelst en fals, på den bredare änden en vertikalt gående dylik; kring brädden en utstående stav, nedanför denna på den bredare änden en rundstavig ring, rörlig i en vid kanten fastlödd omvikt plåtflik. Höjd: 5 cm.; längd: 11,9 cm.; bredd: 7,4 cm. Svensk tillverkning, Stockholm, före år 1921; firman Johan Ericsson & Co.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 5
  • 7.4
  • 11.9
Föremålsnummer III:I:C.a.11._HWY