Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Konsul Robert Schumburg.

Två visitkort från Konsul Robert Schumburg. Första kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Villagatan 13, (nedre högta hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1923

1922 - 1923

Tidigare ägare Schumburg, Robert
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.779._HWY