Föremål

Litteratur

Samtliga i gr. II, signum "Q", är märkta "Z" (!)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Föremålsnummer LXIII:II:Q.a.04._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Hagen, A[ugust] L[udvig] van der, och Cederschiöld, Sftaffan Fredrik Robert Pehr].
Text
Svenska aktiebolag med begränsad ansvarighet. (1848—1874). Sammandrag utarbetadt af. . . Stockholm, F. & G. Beijers Förlag. [Stockholm], Central-Tryckeriet. 1875. 4, 248 sid. 1 vol. 8:0. Band (halft tyg-). Kartonneradt. Pärm af papp, öfverklädd med gul »olifant». Dekor i svart tryck. Å frampärmen två linjeramar, den inre med bladdekor i hörnen. Fast rygg af grön chagrinpressad klot. Försättsblad af brun »olifant». Ryggtitel i svart tryck på gul »olifant»: svenska aktiebolag (1848 —1874). Sidtitel i svart tryck, samma som å titelbladet.