Föremål

Geistlicher Myrrhen-Garten, versetzet mit funfftzig traurigen Cypressen...Nebenst einem kurtzen Gebet-Buche...Gezieret mit 32...Kupffern...Leipzig, verlegts Caspar Lunitii sel. Witwe. Gedruckt bey Joh. Wittigauens sel. Witwe 1692

band av karduan med förgyllt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Tillverkare Lunitius änka, Caspar (Förläggare), Schurtz, Cornelius Nicolaus (Gravör), Qvirsfeld, Johann (Författare), Romstet, Christian (Gravör)
Föremålsnummer 110134_SKOBOK