Föremål

Ett par herrhandskar av vitt sämskskinn.

Märkta med stämpel: "N" inom krönt krans och "15". Tillhörande lapp: Dessa Handskar nyttjades af Kejsar Nicolaus I då han åtföljd af Konung Carl XIV Johan inspecterade Stockholms Garnison och de å Ladugårdslandet camperande Trupper den 12te Junii 1838. De öfverlämnades till undertecknad på dess begäran af Kejsarens General Adjutant Grefve Alexis Orloff. Stockholm den 14de Junii 1838. M Brahe.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Handske
Kategori Handskar
Material Sämskskinn
Storlek Längd 215 mm
Antal 2
Datering 1838
Tillverkningsplats Ryssland
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Nikolaj I av Ryssland
Inskription Signatur/Påskrift: N
Föremålsnummer 3281_SKO