Föremål

Gotländska minnesmärken

Band helt av skinn. Av blå "oasis morocco". Dekor i silver och blindtryck. "Till grevinnan Wilhelmina von Hallwyl f. Kempe på 85 årsdagen den 1 oktober 1929 med tacksamhet och vördnad."

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1929
Tillverkningsplats
Tillverkare Lithberg, Nils Jakob Mauritz (Tillverkare)
Föremålsnummer LXIII:I:J.a.12._HWY