Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Grönsaks

SÅSSIL (grönsakssil) med tre lösa SILDUKAR Av bleckplåt. Omvänt konisk, med rak bred fotsarg med nedre kanten avslutad i en stav; inuti sargen en lös ram med stavformig nederkant samt med ett tvrgående rundstavigt stag med en genom sargen utskjutande tapp i vardera änden, dessa tappar avsedda för trubbvinkliga urtagningar i sargen, vari tapparna inskjuts och håller fast ramen i sargen; vid ena urtagningen en gaffel, rörlig i en omvikt plåtflik samt till lås för tapparna. Upptill på två motsatta sidor ett bågformigt handtag med stavformiga kanter; inuti silen kring sargens överkant en fläns för sildukarna. Höjd: 11,2 cm.; diameter: 35,6 cm. Sildukar: Av ståltråd, grövre och finare, samt med olika stora rutor, varje duk fäst i en smal ram av bleckplåt. Diameter: 18,5 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Såssil
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Bleckplåt
Storlek
  • Höjd 11.2 cm
  • Diameter 18.5 cm (sildukar)
  • Diameter 35.6 cm
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer III:I:C.uu.03._HWY