Föremål

Värja, 1880-1950 ca

Fäste av förnicklat stål. Facetterad urnformig knapp med tillplattad nitknapp. Sexkanting small handbygel övergående i bakre parerstång med nedåtböjd ände. Nedåtböjda svaga fingerbyglar. Facetterad kavel av förnicklat stål. Oval parerplåt, plan med fasad smal bård i kanten. Klinga rak, tvåeggad, insidan plan, utsidan rundslipad. Enligt uppgift buren till Kungl. Vetenskapsakademiens frack av framlidne HKH Hertigen av Västergötland, prins Carl (1861-1951)

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål
Storlek Längd 820 mm (klinga), Längd 19 mm (klinga)
Teknik Förnickling
Antal 1
Datering 1889 (1889-1950 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Carl av Sverige , Givare: Ingeborg, hertiginna av Västergötland
Föremålsnummer 5844_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 55:22:a