Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Horn från kronhjort

Vänsterhorn med sju taggar, därav två på utsidan, upptill skovel med fyra taggar samt en mindre mellan de två innersta. Rosenstock och krans avsågad, på snittytan inskuret 78. Ögontaggl: 380 mm, stångens omkrets 155 och 160 mm. Första gången upptagen i inv. 1686, tillväxt efter 1683, p. 2 - "15 paar hiorthorn små och stoora" eller "Item är af Hans Kongl:Maj.thz Cammar Wachtmestare inlefwererat efter des Attest fol. 19 11 paar hiortehorn Hwilka warit tilförne uti Hans högst Sahl: Kong: Maij.thz Säng Cammar" (fol. 2). "Uthi Kongl:Maij.thz Lijf Rust Cammar hafwer Jagh Undertecknadt, till Rustmästaren, Wälbetrodde Knut Wetterskiär inlefwererat Ellofwa paar Hiortehorn, hwilke legat uthi högst sahl: Kong. Maij:thz Cammarpå Slottet, och i förledne Brand uthtagne, som här med attesteras 1697, Håkan Cuttman, Kl.Mthz Cammar Wachtmästare"

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hornkrona
Kategori
Djurdelar
Material
Horn
Storlek
  • Längd 1010 mm (stång (avsågad))
  • Vikt 2790 g
Antal
1
Datering
1678

1678 (?)

Tillverkare
Cuttman, Håkan (Förmedlare)
Föremålsnummer
11645_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3808
Historisk händelse
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
6 par Hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m.m. Sida: 42 Anmärkning: sid 79 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sex par hjorthorn Tid. inv. nr.: 3808 Sida i föreg.inv.: 79
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
6 Par hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m .m. Sida: 50