Föremål

Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimmer...tilökt med en färgbok och et bihang. Nionde uplagan...förbättrad...Stockholm, trykt i Kongl. Tryckeriet, 1790.

Sprängd kalv, rygg och hörn. Brunstänkt gult (?) papper, pärmar. Röd- och blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1790, 1700 (1790; 1700 (bandets tillverkning); 1790 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Warg, Cajsa (Författare), Kungl. tryckeriet (Tryckare)
Föremålsnummer 108676_SKOBOK